Kammerat Napoleon

Kammerat Napoleon

George Orwell

Language:

Pages: 65

ISBN: 2:00365450

Format: PDF / Kindle (mobi) / ePub


Anført af grisene gør dyrene på Grevefarmen oprør mod deres forsumpede herre og opretter et strengt socialistisk samfund. Det varer imidlertid ikke længe, før grisen Snowball må overlade magten til Napoleon, som indfører et terrorregime ved hjælp af sin hundelivvagt og gør grisene til den herskende overklasse.

The Bafut Beagles

How Animals Grieve

Gorilla

Relics: Travels in Nature's Time Machine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

stod på to, til deres stolthed og forsonede dem delvis med den nye ordning. Deres forbindelse med menneskeracen var dog nu ikke helt den samme, som den havde været før. Menneskene hadede på ingen måde Dyrenes Gård mindre nu, da den viste sig at have fremgang; de hadede den tværtimod mere end nogensinde. Hvert eneste menneske regnede det for sikkert som en trosartikel, at gården ville gå neden om og hjem før eller senere og fremfor alt, at vindmøllen ville blive en fiasko. Man mødtes rundt om på

tanker. „Det tror jeg ikke på,“ sagde han. „Snowball kæmpede tappert i slaget ved kostalden. Jeg så ham selv. Gav vi ham ikke „Dyrenes helt, første klasse“ straks efter slaget?“ „Det var netop vor fejltagelse, kammerat. For vi ved – det står altsammen skrevet i de hemmelige dokumenter, vi har fundet – at i virkeligheden forsøgte han på at lokke os i ulykke.“ „Jamen han blev såret,“ sagde Boxer. „Vi så alle blodet løbe ned ad ham.“ „Det var et led i arrangementet!“ råbte Squealer. „Jones’ skud

hvordan de havde slidt, på hvor mange skuffelser de var kommet igennem, og på den enorme forskel, det ville medføre i deres daglige liv, når vingerne drejede rundt, og dynamoerne arbejdede – når de tænkte på alt det, så forlod deres træthed dem, og de dansede rundt og rundt om vindmøllen med høje triumfskrig. Napoleon selv kom ledsaget af sine hunde og sin hanekylling ud for at inspicere det fuldendte værk; han gratulerede personlig dyrene med deres dåd og kundgjorde, at møllen ville få navnet

For en gangs skyld indvilligede Benjamin i at afvige fra sit princip, og han læste for hende, hvad der stod på muren. Der var ikke mere end et enkelt bud tilbage. Det lød: ALLE DYR ER LIGE. MEN NOGLE DYR ER MERE LIGE END ANDRE. Efter dette fandt de ikke noget mærkeligt i, at de svin, der dagen efter kom for at føre opsyn med arbejdet, alle havde en pisk i kloven. De fandt ikke noget mærkeligt i, at svinene havde købt sig en radio til eget brug, at de var ved at få installeret en telefon, og at

kornration til hver af dem; hundene fik to kiks hver. Så sang de „Dyr i England“ fra første til sidste vers syv gange efter hinanden, og så gik de til ro og sov den nat, som de aldrig havde sovet før. Men de vågnede som sædvanlig ved daggry, og idet de pludselig kom i tanker om det vidunderlige, der var sket, fo’r de allesammen ud for at græsse sammen. Et lille stykke ude i marken var der en lille høj, fra hvis top man kunne se ud over det meste af gårdens område. Dyrene stormede derop og så sig

Download sample

Download